תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "Cyber4All״

עדכון אחרון: דצמבר 2023

Cyber4All מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידנו בכתובת:

WWW. Cyber4All.co.il (״האתר״).

Cyber4All הינו אתר המספק פלטפורמה מקוונת נוחה ובטוחה לרכישת מגוון של רכיבי הגנה ליצירת הגנת סייבר על המערכות שונות ("המוצרים"). ניתן לרכוש באתר את המוצרים הייחודיים וכן למצוא מידע אודות המוצרים המוצעים לרכישה, ובין היתר, מחירים, מדיניות אספקה וכיו"ב ("המידע").

השימוש באתר:

תנאי השימוש לשירות מנוהל  Cyber4All:

 

להלן תנאי השימוש בשירות מנוהל להלן "השירות" של Cyber4All בכפוף לפירוט החבילות המפורטות באתר Cyber4All.co.il להלן "החבילות".

השירות הינו שירות הגנה על המחשב/מכשיר הטלפון הנייד שניתן באמצעות תוכנה של חברת CyNet® מנוהלת במוקד הגנת סייבר 24/7 לניטור רציף  SIEM SOC של חברת TripleCyber, מרכז הבקרה ייחודי המאפשר התרעה בזמן אמת של אירועי והתקפות סייבר במערכות קריטיות.

חברת CyNet® ומערכותיה להלן: "הספק", המותקן במחשב ו/או במכשיר הטלפון הנייד שלך ומגן על המחשב ו/או המכשיר בהתאמה.

תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בינך, כמשתמש בשירות, לבין Cyber4All המיזם נותן השירות והספק כפי שיפורט להלן.

אתה מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש שלהלן כתנאי ולפני התקנה ושימוש בשירות. בעצם התקנת השירות ו/או רישומך לשירות על ידי הקלקה על כפתור "אני מסכים" אתה מקבל עליך את תנאי השימוש בשירות ומסכים לתנאיו, לרבות לתנאי השימוש של הספק ומדיניות הפרטיות.

Cyber4All שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את השירות ולערוך שינויים בתנאי השימוש .

השימוש בשירות במכשיר הנייד כפוף לעמידתך גם בתנאי השימוש הרלוונטיים של המכשיר הנייד שברשותך. השירות ניתן ברמות הגנה שונות בין מערכות ההפעלה בסמארטפון.

מסכים כי שימושך בשירות יהיה בכפוף לכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש כדלקמן:

דרישות המינימום של השירות

חובת התחברות לרשת אינטרנט לצורך הורדת תוכנת השירות.

אם אתה מעוניין בהתקנת השירות ביותר ממחשב/מכשיר טלפון נייד אחד – כתובת דואר אלקטרוני פעילה חובה.

דרישות נוספות:

עבור מחשב מבוסס מערכת הפעלה  Windows

Windows 7 sp1, 8, 8/1, 10, 10 pro :הפעלה מערכת

חיבור לאינטרנט נדרש: חיבור מהיר מומלץ

Internet Explorer 10.0 or later, Firefox, Google Chrome, Microsoft :נתמך דפדפן

Edge

חומרה:

ומעלה Windows 7 עבור 2GB RAM o

2

o MB500 מקום פנוי בכונן

1GHz מעבד o

עבור מכשיר מבוסס מערכת הפעלה Ios:

o מערכת הפעלה : 10 Ios ומעלה

o אחסון 20 מגה

עבור מכשיר מבוסס Android:

o מערכת הפעלה: 4.1 ומעלה

512RAM :זיכרון o

o אחסון 45 מגה

 

השירות אינו פועל במערכות הפעלה XP ו –VISTA

שירות ההגנה על הנתב ניתן לנתב תומך בשירות בלבד

במידה ואין ללקוח נתב תומך ,ניתן להחליף לנתב תומך באחת מחנויות בזק סטור או באמצעות תיאום משלוח בפנייה למוקד השירות.

במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מספר תעודת זהות , מספר טלפון/פלאפון , כתובת דואר אלקטרוני .עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לשירות ועל עדכון בכל שינוי בפרטים .

הצטרפות היא באמצעות הזמנה באופן עצמאי באתר האינטרנט של Cyber4All או באמצעות נציג  במענה טלפוני.

באופן עצמאי על ידי הלקוח באתר Cyber4All באינטרנט:

לאחר שהלקוח ממלא את פרטיו ומסכים לתנאי השירות ,הוא יקבל לינק להורדת התוכנה משרת השירות באינטרנט ויתקין/יפעיל בעצמו את התוכנה במחשבו האישי .

במידה והלקוח מעוניין להתקין את התוכנה במחשב אחר ו/או במחשבים נוספים ו/או במועד אחר , עליו להזין כתובת דואר אלקטרוני ולוודא קבלת הודעת דואר אלקטרוני תוך 48 שעות

לקוח שלא קיבל הודעה יפנה במייל בכתובת [email protected] עם פירוט הבעיה.בהודעת הדואר האלקטרוני ימצא הלקוח קישור להתקנת התוכנה וקישור להוראות התקנה.

לאחר שהנציג מצרף את הלקוח, הלקוח יקבל לינק להורדת התוכנה משרת השירות באינטרנט ויתקין/יפעיל בעצמו את התוכנה במחשבו האישי, במידה והלקוח מעוניין להתקין את התוכנה במחשב אחר ו/או במחשבים נוספים ו/או במועד אחר ,עליו להזין כתובת דואר אלקטרוני ולוודא קבלת הודעת דואר אלקטרוני תוך 48 שעות ממועד הצטרפותו לשירות . לקוח שלא קיבל הודעה כאמור יפנה במייל בכתובת [email protected] עם פירוט הבעיה.

טרם הזמנת השירות, על הלקוח לוודא כי במחשבו/במכשיר הטלפון הנייד לא מותקנת תוכנת הגנה אחרת. במידה ומותקנת כזו, עליו להסירה בטרם התקנת תוכנת השירות .ידוע ללקוח כי במידה וקיימת יותר מתוכנת הגנה אחת במחשב/במכשיר, הדבר עלול לגרום לבעיות, לרבות מחיקת קבצים וכו.

הנך מסכים שבמידה ובמהלך התקנת תוכנת ההגנה של CyNet®, במידה ותזוהה תוכנתהגנה אחרת ,יתכן והיא תוסר באופן אוטומטי.

השירות יתחיל לפעול לאחר סיום התקנת התוכנה ויפעל בכל עת של חיבור לרשת.

 יש להתקין כל רישיון על מחשב / מכשיר נייד אחד בלבד .במידה והנך מעוניין להחליף את המחשב / מכשיר נייד עליו הופעל השירות יש ראשית להסיר את ההתקנה מהמחשב / מכשיר נייד ורק אז להתקינו על המחשב / מכשיר נייד החדש . שים לב! במידה ורישיון יחיד יותקן על יותר ממחשב / מכשיר נייד אחד, יופעלו עדכונים רק על אחד מהמכשירים מחשב / מכשיר נייד באופן אקראי .

תעריפי השירות מתפרסמים ומתעדכנים באתר השירות. החיוב הינו תשלום שנתי קבוע בשיעור שיקבע מעת לעת על ידי Cyber4All.

התעריפים כוללים מע"מ ועשויים להשתנות מעת לעת (לרבות בעת מבצעים.(

החיוב בגין השירות הינו מרגע ההצטרפות לשנה ואינו מותנה בהתקנה/הפעלת תוכנת השירות על ידי הלקוח.

 התחייבויות והצהרות המנוי

המנוי מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד בשירות .

המנוי מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר בשירות בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע למנוי והוא מתחייב כי השירות הוא לשימוש פרטי, אישי שלו ושל באי ביתו בלבד, ושאינו מסחרי.

בהיקפים מסחריים או המוניים .ידוע כי השירות הנו עבור מספר המחשבים/ המכשירים הניידים שעבורם הוזמן השירות על ידך בלבד.

המנוי לא רשאי למכור, להשכיר, להשאיל, למשכן, לשעבד, לאפשר שימוש או לתת זכויות כלשהם לצד שלישי בשירות/רישיון התוכנה שעניינם תנאי שירות אלה.

ידוע למנוי כי אופן מתן השירות, איכותו, תוכנו, תנאי השימוש בו עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של Cyber4All או הספק. Cyber4All רשאית בכל עת וללא מתן הודעה מראש להשעות את השימוש או הגישה לשירות או חלק ממנו בנסיבות על פי שיקול דעתה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, גם בשל אי מילוי תנאי השימוש, שימוש בלתי הוגן או שימוש שיכול לפגוע במתן השירות ו/או באחרים . Cyber4All רשאית לשנות, לעדכן, לשדרג את גרסאות השרות , לנתק או להגביל או להפסיק את השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע ,לצורך פעולות תחזוקה, הקמה, תפעול במערכות המשמשות למתן השירות או מכל סיבה אחרת. ידוע לך Cyber4All שומרת לעצמה את הזכות לשדרג או לשנות את מבנה ועיצוב מסכי השירות. אתה מסכים Cyber4All או הספק לא יישאו בשום אחריות כלפיך או כלפי גורם אחר כלשהו בגין כל שינוי או הפסקה של השירות.

שינויים או עדכונים כאמור עלולים מטבעם לגרום בתחילה לאי נוחות וכיו"ב .אתה מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  Cyber4All או מי מטעמה (לרבות הספק) בגין ביצוע שינויים ועדכונים כאמור .

ידוע לך ואתה מסכים כי השירות מסופק במצב כפי שהוא וכפי שהוא זמין ) IS AS ו- AS

החברה או הספק אינם מתחייבים שהשירות יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות.

כמו-כן אתה מצהיר כי אתה מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים באספקת השרות מעת לעת ובזק או הספק לא יהיו אחראים בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך ו/או מהשימוש בשירות.

הנך תהיה אחראי המלא והבלעדי לקביעה ולעדכון שמות המשתמש, סיסמאות הכניסה וכל אמצעי סביר אחר הדרוש לשם הגנה על התכנים בשירות. אתה מתחייב לשמור בסודיות את הסיסמא האישית .

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי Cyber4All או הספק אינם יכולים להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת מפני תוכן מזיק מכל סוג שהוא ושאר מזיקים דיגיטליים, שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות. אתה מצהיר כי ידוע לך שתוכנת האנטי וירוס המשמשת בשירות אנטי וירוס של Cyber4All ככל תוכנת ההגנה, אינה מסוגלת להגן לחלוטין מפני וירוסים/סוסים טרויאניים/תולעים או שאר מזיקים דיגיטליים לרבות וירוסי כופר .

 

ושהשירות אינו מעניק חסינות והגנה מלאה בפני כל הנוזקות והווירוסים הקיימים , למערכות ולציוד שלך. לפיכך Cyber4All לא תישא באחריות לכל נזק ,קלקול, תקלה או כשל שייגרמו ללקוח והנובעים מווירוסים/סוסים טרויאניים וכו' או כשל בתוכנת ההגנה ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנ  וידוע לך כי שימושך בשירות מהווה הסכמה מצדך להעברת הנתונים ופרטים מזהים לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לצד שלישי כלשהו )לרבות ספק התוכנה( ככל שיידרש לשם אספקת השירות, תפעולו באופן יעיל ולצורך גביית חובות, על פי שיקול דעתה של Cyber4All.

 ידוע לך כי ברישומך לשירות ובשימושך בשירות תמסור נתונים ופרטים מזהים לספק התוכנה ככל שיידרש לשם אספקת השירות ותפעולו.

 ידוע לך כי השימוש בשירות כפוף גם למדיניות הפרטיות .

אחריות

Cyber4All ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או נציגיה ו/או מפעיל השירות ו/או ממטעמה לרבות הספק לא יישאו באחריות כלשהי כלפיך או צד ג' כלשהו בגין נזק כלשהו ,לרבות נזק ישיר, מיוחד, עקיף, או תוצאתי, הפסד הכנסה, הפסד רווחים, ופגיעה במוניטין ,נזק לגוף או לרכוש, תקלה ,שנגרמו עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירות וזאת אף אם Cyber4All ו/או מי מהאמור היה מודע או אמור היה להיות מודע להסתברות לנזק כאמור, ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לך עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים ומזיקים דיגיטאליים או הגנת כופר ,או בגין נזק שעלול להיגרם עקב כך ,בתהליך התקנת התוכנה ,בתקופת השימוש בה, ו/או בתהליך הסרת התוכנה. לבזק או לספק אין שום אחריות לאובדנם ולמהימנותם של התכנים והקבצים במחשב. Cyber4All או מי מטעמה לרבות הספק אינם אחראים על גיבוי תכנים כלשהם במסגרת השירות והם מסירים בזאת כל אחריות במקרי פגיעה כלשהי בתכני השירות. אתה פוטר את Cyber4All ו/או מי מהאמור לעיל במפורש מכל אחריות לנזק כאמור. האמור אינו גורע מכל חסינות שהוענקה Cyber4All על פי חוק.

Cyber4All או הספק לא יישאו באחריות לנזק שייגרם לך כתוצאה מנסיבות שמעבר לשליטתם הסבירה ,כגון שריפה, פגעי טבע, שיטפונות, אמברגו, גיוס כללי או מלחמה להלן: "נסיבות כוח עליון". מובהר כי שביתות, השבתות, מחסור בחומרים או בכוח-אדם או אירועים דומים וסיטואציות

פוליטיות וביטחוניות אשר לא מגיעות לדרגה של מלחמה או גיוס כללי, לא ייחשבו לנסיבות כוח עליון.

השירות ניתן ללקוחות באמצעות Cyber4All או ספק השירות לבזק והם אינם אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר או עקיף ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר למעשה ו/או למחדל כאמור. בכל מקרה אחריותה הבלעדית של Cyber4All לתשלום נזקים והתרופה היחידה העומדת לך בגין נזק מהשירות לא תעלה על סכום מצטבר של דמי השירותים ששילמת בפועל עבור השירות בשנה שקדמה למועד הדרישה.

Cyber4All לא תהיה אחראית בכל סוג של מתקפת סייבר או פגיעה במידע של מערכות הלקוח.

השירותים אינם מהווים ביטוח או אחריות בפני פגיעה או אבדן מידע, הפתרונות המשווקים על ידינו הינם של יצרנים מובילים בעולם ואין אנו אחראים על טיב המערכות והיכולות שלהם.

סימני מסחר

כל שימוש בסימן מסחר כלשהו המופיע במסגרת השירות לרבות סימן השרות ללא אישור כתוב ומוסכם של Cyber4All או הבעלים של הסימן, הינו אסור בתכלית.

הסרת השירות

אם תבקש להסיר את השירות, תיפסק ההגנה על המחשב / מכשיר הטלפון הנייד עליו מותקנת התוכנה ואתה תישא בתשלום עבור השירות עד למועד הסרת השירות.

לתשומת לב המנויים על שירותי  Cyber4All נוספים/אחרים – עם הסרת שירותי Cyber4All האחרים ,לרבות שירות ה SEIM SOC  של TRIPLECYBER- שירות תוכנת ההגנה ממשיך כסדרו, בהתאם לתעריף שנקבע באותה העת לשירות ל"לקוח שאינו מנוי" על שירות Cyber4All

השירות מסופק באמצעות תוכנה של חברת  CyNet® ואתה מסכים לתנאי רישיון ומדיניות הפרטיות השימוש של חברת   CyNet®.

תנאים כלליים

אם נתקלת בבעיה בהפעלת השירות אנא פנה למוקד התמיכה של Cyber4All במייל [email protected].

הדין החל על תנאי השימוש בשירות הנ"ל הינו הדין הישראלי ובתי המשפט בישראל הם המוסמכים לדון בכל עניין לגביהם.

 

 

ביטול ההסכם או בקשה להפסקת קבלת השירות יכולים להיעשות בפנייה Cyber4All במייל [email protected]. בעת הפנייה יש לציין שם,מספר טלפון, מס. ת.ז. ו/או מספר ח.פ.. החל מכניסת הביטול לתוקף , תחדל התוכנה מלקבל עדכונים שוטפים על וירוסים ושאר מזיקים דיגיטליים.

Cyber4All רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, ועדכון זה יופיע באתר האינטרנט של Cyber4All. הודעה על עדכונים אלה תימסר לך באחד מאמצעי התקשורת שמסרת Cyber4All ועליך להתעדכן בתנאי השימוש המעודכנים המופיעים באתר האינטרנט של Cyber4All. בעצם שימושך בשירות לאחר עדכונים אלה אתה מסכים ומקבל עליך את תנאי השימוש המעודכנים .

בלחיצה על "אני מסכים" הריני מאשר כי קראתי את האמור לעיל ואני מסכים לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם

לכל האמור במסמך זה ומתחייב לפעול לפיו ולשלם כל התשלומים בגין השירות.

תאריך עדכון: 10/23.

  1.  

כתובת:

הברזל 34 תל אביב יפו;

טלפון:

03-7659636;

דוא"ל:

[email protected]

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: דצמבר 2023